Odrzucenie spadku w imieniu dziecka

Od 15 listopada 2023 roku obowiązują nowe przepisy w tym zakresie. Jeśli jako rodzic odrzucasz spadek i uprawnienie to następnie przechodzi na Twoje dziecko, to nie będziesz już potrzebował zgody sądu opiekuńczego. Cały czas jednak będziesz musiał uzyskać zgodę drugiego rodzica o ile ten ma władzę rodzicielską. Gdyby drugi rodzic...

Sprzedaż części nieruchomości rolnej pomimo zakazu zbywania

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 października 2023 roku, Sygn. akt III CZP 113/22 stwierdził, że w przypadku podziału geodezyjnego nieruchomości rolnej, podlegającej ograniczeniom w sprzedaży, w postaci 5-letniego zakazu zbywania i nakazie osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego przez ten okres stosuje się przepis art. 1a pkt 1 lit. b...