Darowizna lokalu mieszkalnego z księgą wieczystą

Wymagane dokumenty:

  • numer księgi wieczystej
  • podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku nabycia na podstawie dziedziczenia
  • jeżeli podstawą nabycia jest spadek albo umowa darowizny, nieodpłatnego zniesienie współwłasności zawarta po 2007 roku, to wymagane będzie zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub się nie należy
  • dane stron czynności (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania)
  • wartość darowizny