Zastrzeżenie PESEL

Od 1 czerwca 2024 r. zwiększona ochrona osób udających się do kancelarii notarialnej. Notariusz między innymi przy sprzedaży i pełnomocnictwach będzie obowiązkowo weryfikował czy numer PESEL stron czynności nie został zastrzeżony. Gdy stwierdzi zastrzeżenie odmówi dokonania czynności notarialnej.