Odrzucenie spadku w imieniu dziecka

Od 15 listopada 2023 roku obowiązują nowe przepisy w tym zakresie. Jeśli jako rodzic odrzucasz spadek i uprawnienie to następnie przechodzi na Twoje dziecko, to nie będziesz już potrzebował zgody sądu opiekuńczego. Cały czas jednak będziesz musiał uzyskać zgodę drugiego rodzica o ile ten ma władzę rodzicielską. Gdyby drugi rodzic zgody nie wyraził będziesz musiał uzyskać zezwolenie sądu. Będzie to już jednak sąd spadku, a nie jak wcześniej sąd opiekuńczy, co znacznie usprawni postępowanie. (Art. 101 § 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz art. 6401 kodeksu postępowania cywilnego).