Podatek od czynności cywilnoprawnych

Od dnia 31 sierpnia 2023 roku zlikwidowany został podatek od czynności cywilnoprawnych w stawce 2% od zakupu pierwszego mieszkania albo lokalu spółdzielczego. Jeżeli najpóźniej w dniu sprzedaży nie przysługiwało Ci nigdy żadne z tych praw ani udział w tych prawach to możesz zakupić mieszkanie bez tego znaczącego kosztu transakcji. Warunek ten też jest spełniony gdy przysługiwał Ci udział w tych prawach. Udział ten nie może przekroczyć 50% i dotyczy tylko dziedziczenia.