Sprzedaż części nieruchomości rolnej pomimo zakazu zbywania

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 października 2023 roku, Sygn. akt III CZP 113/22 stwierdził, że w przypadku podziału geodezyjnego nieruchomości rolnej, podlegającej ograniczeniom w sprzedaży, w postaci 5-letniego zakazu zbywania i nakazie osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego przez ten okres stosuje się przepis art. 1a pkt 1 lit. b ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (czyli do tak wydzielonej działki przepisów ustawy nie stosuje się). Zgodnie z tym stanowiskiem tak utworzoną działkę, jeśli jej powierzchnia ma nie więcej niż 2999 m2, możemy sprzedać bez żadnych ograniczeń.