Testament

Wymagane dokumenty:

  • dane sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, numer PESEL, adres zamieszkania),
  • dane osób powoływanych do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania).