Umowa majątkowa małżeńska

Wymagane dokumenty:

  • odpis skrócony aktu małżeństwa,
  • dane małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania).