Notariusz Paweł Paturalski

Kancelaria Notarialna Olsztyn

W ramach prowadzonej działalności Kancelarii oferujemy Państwu profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej notariuszy. Ponadto w przeciwieństwie do dużych kancelarii oferuję Państwu bezpośredni kontakt z notariuszem od samego początku sprawy do jej końca.

O mnie - Notariusz Paweł Paturalski

Notariusz dokonuje następujących czynności:

Zakres usług - Notariusz Olsztyn

Akty notarialne

Protokoły spółek prawa handlowego

Akty poświadczenia dziedziczenia

Depozyt notarialny

Umowy majątkowe małżeńskie

Notariusz w Olsztynie stanowi gwarant zabezpieczenia Twoich osobistych interesów. Zaufana Kancelaria Notarialna jest w stanie zapewnić Ci pełne wsparcie w sferze licznych dokumentacji, które nierzadko bywają skomplikowane dla osób, które na co dzień nie obcują z językiem prawniczym. Kancelaria Notarialna Olsztyn na pierwszym miejscu zawsze stawia Klienta i jego potrzeby – to właśnie dla jego dobra stale podnosimy swoje kwalifikacje, uczestnicząc w życiu prawnym reprezentowanych przez nas osób. Notariusz w mieście Olsztyn do każdej sprawy podchodzi indywidualnie, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo Klienta oraz charakterystykę samej sprawy. Uważamy, że każdą sprawę da się rozwiązać; zawsze działamy na korzyść osób, które zdecydowały się nam zaufać.

Notariusz w mieście Olsztyn oferuje pełne wsparcie w sprawach prawnych

Doświadczenie w branży notarialnej oraz stale podnoszone kompetencje w zakresie pomocy Klientom sprawiają, że każda powierzona Kancelarii sprawa ma wagę priorytetową, a podejście do niej jest nad wyraz indywidualne. Klient może liczyć na pełną otwartość oraz stałe informowanie o dokonywanych przez nas czynnościach, a także postępach w sprawach. Dbamy o to, by akty i dokumenty były sporządzane w sposób zrozumiały oraz przejrzysty w taki sposób, by każda ze stron miała pewność, co podpisuje i jakie są z tego konsekwencje. Notariusz z miasta Olsztyn, tak jak inni notariusze, należy do zawodów zaufania publicznego – zbioru profesji o szczególnym charakterze. Zgodnie z tym statutem, jesteśmy zobowiązani do zachowania bezstronności i pełnej tajemnicy zawodowej. Działamy zgodnie z prawem oraz własnym sumieniem.

Cennik - Notariusz Olsztyn

Podstawą określenia taksy notarialnej jest:

 • przy umowie zamiany – najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy;
 • przy działach – ogólna wartość majątku podlegającego działowi;
 • przy oddawaniu gruntu w użytkowanie wieczyste – wartość pierwszej opłaty, a przy jej braku – skapitalizowana wartość opłaty rocznej, stosownie do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn;
 • przy umowie o rentę, na podstawie której następuje zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – wartość tych rzeczy lub praw;
 • przy licytacjach i przetargach – cena rzeczy uzyskana w wyniku licytacji lub przetargu;
 • przy losowaniach nagród – wartość wylosowanych nagród;
 • przy umowie dzierżawy (poddzierżawy) oraz najmu (podnajmu) – wartość świadczeń powtarzających się za czas, na jaki umowa została zawarta, a przy umowie zawartej na czas nieokreślony – wartość świadczeń za okres 10 lat;
 • przy ustąpieniu pierwszeństwa hipotecznego – wartość przedmiotu czynności określona według pozycji posuwającej się naprzód, a jeżeli suma pozycji ustępującej jest niższa – według tej niższej sumy,
 • przy sprzedaży nieruchomości – wysokość ceny, za którą nabywana jest nieruchomość,
 • darowizna – wartość rynkowa przedmiotu darowizny.

Honorujemy płatność kartami płatniczymi w zakresie opłat notarialnych wraz z podatkiem od towarów i usług, natomiast w przypadku chęci dokonywania płatności podatku od czynności cywilnoprawnych i od spadków i darowizn oraz opłat sądowych kartą prosimy o wcześniejszy kontakt z Kancelarią,

Kancelaria Notarialna w Olsztynie – dla firm i osób prywatnych

Olsztyn to miasto przedsiębiorców. Z zakresu usług pełnionych przez Notariusza mogą korzystać zarówno prowadzący własne biznesy, jak i osoby prywatne. Działamy w poszanowaniu prawa, przeciwko nieuczciwym praktykom rynkowym. Do Kancelarii Notarialnej w Olsztynie zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują sporządzić ważny dokument lub umowę – tego rodzaju czynności wymagają poświadczenia podpisów obu stron u notariusza, co daje gwarancję ich autentyczności i legalności. Notariusz z miasta Olsztyn pełni szeroki zakres usług w obrębie swojej profesji, pomagając Klientom w wielu aspektach, w tym również związanych z wyjaśnianiem poszczególnych zapisów sporządzonych językiem prawniczym. Wiedza i doświadczenie – to właśnie te cechy stanowią kwintesencję Kancelarii Notarialnej Paweł Paturalski.

Aktualności - Kancelaria Notarialna Olsztyn

Zastrzeżenie PESEL

Od 1 czerwca 2024 r. zwiększona ochrona osób udających się do kancelarii notarialnej. Notariusz między innymi przy sprzedaży i pełnomocnictwach…

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka

Od 15 listopada 2023 roku obowiązują nowe przepisy w tym zakresie. Jeśli jako rodzic odrzucasz spadek i uprawnienie to następnie…

Sprzedaż części nieruchomości rolnej pomimo zakazu zbywania

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 października 2023 roku, Sygn. akt III CZP 113/22 stwierdził, że w przypadku podziału…

FAQ – PYTANIA I ODPOWIEDZI

#1 Kancelaria Notarialna Olsztyn: czy podczas wizyty u notariusza należy mieć ze sobą oryginalną dokumentację?

Tak. W chwili dokonywania czynności notarialnej, Klient zobowiązany jest dostarczyć Notariuszowi niezbędną dokumentację.

#2 Notariusz Olsztyn: czy podczas wizyty można legitymować się dowodem osobistym w telefonie?

W wypadkach wskazanych w ustawie można legitymować się aplikacją Mobywatel. Jeżeli przygotowujesz się do wizyty w Kancelarii Notarialnej Olsztyn, nie zapomnij sprawdzić czy nie upłynął termin ważności Twojego dowodu tożsamości.

#3 Notariusze w Olsztynie: co obejmuje ich tajemnica zawodowa?

Każdy Notariusz jest zobowiązany do zachowania tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne – obejmuje to wszelkiego rodzaju wiadomości oraz zdarzenia towarzyszące danej czynności (nie tylko względem treści; również fakt jej dokonania lub niedokonania). Według Kodeksu Etyki Zawodu Notariusza, podstawowymi zasadami obowiązującymi u specjalisty są uczciwość, rzetelność, bezstronność oraz niezależność, a także ścisłe zachowanie obowiązującej tajemnicy zawodowej.

Kontakt

Zapraszam do kontaktu

  Pola oznaczone * są wymagane